top of page
Politica de confidențialitate


Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal ("Politica de confidențialitate") descrie modul în care SC SIS suport industrial și servicii srl ("SIS", "noi", "nostru", "noi") colectează și prelucrează informații despre dumneavoastră.

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Generalități
1.1 Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal ("Politica de confidențialitate") descrie modul în care SC SIS suport industrial si servicii srl. ("SIS", "noi", "al nostru", "ne") colectează și prelucrează date despre dumneavoastră.

 

1.2 Politica privind datele cu caracter personal se aplică datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm prin intermediul site-urilor noastre webȘ www.serecodlea.ro, www.sere-codlea.ro, www.greenhouses-bulgaria.com, www. juliana-bulgaria.com ("site-urile web").

 

1.3 SC SIS suport industrial și servicii srl este o societate cu răspundere limitată. SC SIS suport industrial si servicii srl este operatorul de date cu caracter personal al datelor dumneavoastră. Toate cererile de informații adresate SC SIS suport industrial si servicii srl se vor adresa la datele de contact prevăzute la punctul 8.


2. Ce date cu caracter personal colectăm, în ce scop și temeiul juridic al prelucrării acestor date


2.1 Atunci când vizitați site-urile web, colectăm automat date referitoare la dumneavoastră și la utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor web, de exemplu cu privire la ce browser web utilizați, ce termeni de căutare folosiți pe site-urile web, adresa dumneavoastră IP, inclusiv locația rețelei și informații referitoare la computerul dumneavoastră.

 

2.1.1. Scopul colectării acestor date este de a optimiza experiența utilizatorului și funcționarea site-urilor web și de a facilita marketingul direcționat, inclusiv retargetarea prin intermediul Facebook și Google. Această prelucrare a datelor este necesară pentru a ne putea proteja interesele în ceea ce privește îmbunătățirea site-urilor web și împărtășirea cu dvs. a unor oferte relevante.

 

2.1.2 Temeiul juridic al colectării acestor date este articolul 6, punctul 1, litera f din Regulamentul general al UE privind protecția datelor.

 

2.2 Atunci când achiziționați un produs sau comunicați cu noi prin intermediul site-urilor web, colectăm datele pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, metoda de plată, informații referitoare la produsele pe care le achiziționați și, dacă este cazul, le-ați returnat, preferințele de livrare, împreună cu informații referitoare la adresa IP prin intermediul căreia ați plasat comanda.

 

2.2.1. Scopul acestor informații este de a ne permite să livrăm produsele pe care le-ați comandat și, în alte privințe, să îndeplinim contractul pe care l-am încheiat cu dumneavoastră, inclusiv să putem administra dreptul dumneavoastră de returnare și de a face o reclamație. De asemenea, putem prelucra informații referitoare la achizițiile dvs. pentru a ne conforma cerințelor legale, inclusiv în ceea ce privește evidența și contabilitatea. Atunci când efectuați o achiziție, adresa dvs. IP este înregistrată în acest scop și pentru a ne proteja interesele în ceea ce privește prevenirea fraudei.

 

2.2.2 Temeiul juridic al colectării acestor date este articolul 6, punctul 1, literele b, c și f din Regulamentul general al UE privind protecția datelor.

 

2.3 Atunci când vă abonați la buletinul nostru informativ, colectăm date referitoare la adresa dvs. de e-mail și, dacă este cazul, la numele, adresa și numărul de telefon mobil.

 

2.3.1 Scopul acestui lucru este de a ne proteja interesele în ceea ce privește posibilitatea de a vă livra buletine informative.

 

2.3.2 Temeiul juridic al colectării acestor date este articolul 6, punctul 1, litera f din Regulamentul general al UE privind protecția datelor.

2.3.3 Nu împărtășim niciun fel de date cu caracter personal cu 3.party, cu excepția cazului în care acest lucru este absolut necesar pentru a îndeplini o comandă.


3. Destinatarii datelor cu caracter personal


3.1 Datele privind numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și numărul comenzii dumneavoastră, împreună cu preferințele specifice de livrare, vor fi transmise unui transportator care este responsabil de livrarea produselor achiziționate către dumneavoastră. În cazul achiziționării de articole care nu sunt în stoc, datele menționate mai sus pot fi transmise producătorului sau vânzătorului produsului în cauză, care își va asuma responsabilitatea pentru livrare.

 

3.2 Datele pot fi transmise partenerilor externi care prelucrează datele în numele nostru. Ne folosim de parteneri externi, printre altele, pentru funcționarea tehnică și îmbunătățirea site-urilor web, pentru trimiterea de buletine informative și marketing direcționat, inclusiv retargeting, precum și pentru evaluarea de către dvs. a companiei și produselor noastre. Printre alte date, numele și adresa dvs. de e-mail sunt transmise către TrustPilot, astfel încât TrustPilot să poată, în numele nostru, să vă trimită o invitație de a ne evalua pe site-ul TrustPilot. Aceste companii sunt procesatori de date și se supun instrucțiunilor noastre și prelucrează date despre care noi suntem operatori de date. Procesatorilor de date nu li se permite să utilizeze datele în alt scop decât îndeplinirea acordului lor cu noi și sunt supuse unor cerințe de confidențialitate cu privire la aceste date. Am încheiat acorduri scrise cu toți procesatorii de date care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru. În cazul în care alegeți, ca în cazul menționat mai sus, să trimiteți o recenzie, TrustPilot va deveni operatorul de date al datelor care i-au fost furnizate.

 

4. Drepturile dumneavoastră


4.1 În vederea asigurării unei mai mari deschideri în ceea ce privește gestionarea datelor dumneavoastră, trebuie, în calitate de operator de date, să vă informăm cu privire la drepturile dumneavoastră.

 

4.2 Dreptul de acces

 

4.2.1 În orice moment aveți dreptul de a ne solicita informații referitoare, printre altele, la ce date am înregistrat în ceea ce vă privește, la scopul pentru care servește înregistrarea acestor informații, la ce categorii de date cu caracter personal și la ce destinatari de date se referă această înregistrare, precum și informații privind originea datelor.

 

4.2.2.2 Aveți dreptul să vi se furnizeze o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește. Dacă doriți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, trebuie să trimiteți o cerere scrisă la adresa contact@serecodlea.ro. Este posibil să vi se ceară să dovediți că sunteți cine pretindeți a fi.

 

4.3 Dreptul la rectificare

 

4.3.1 Aveți dreptul de a obține rectificarea de către noi a datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc. Dacă vă dați seama că există o eroare în datele pe care le-am înregistrat în ceea ce vă privește, sunteți încurajat să ne trimiteți o cerere scrisă pentru ca datele să poată fi corectate

 

4.4 Dreptul la ștergere

 

4.4.1 În anumite cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea de către noi a tuturor sau a unor părți specifice din datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, în cazul în care vă revocați consimțământul și nu avem niciun alt temei juridic pentru a continua să prelucrăm aceste date. În măsura în care prelucrarea în continuare a datelor dvs. este necesară, de exemplu, pentru a ne respecta obligațiile noastre legale sau în scopul definirii, promovării sau apărării unor pretenții legale, nu avem obligația de a șterge datele dvs. cu caracter personal

 

4.5 Dreptul de a restricționa prelucrarea în vederea stocării

 

4.5.1 În anumite circumstanțe, aveți dreptul la o prelucrare limitată a datelor dvs. cu caracter personal, astfel încât aceasta să constea doar în stocare, de exemplu, dacă considerați că informațiile pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte.

 

4.6 Dreptul la portabilitatea datelor

 

4.6.1 În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat dvs. personal într-un format structurat, utilizat frecvent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transfera aceste informații către un alt operator de date.

 

4.7 Dreptul la opoziție

 

4.7.1 În orice moment aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în ceea ce privește scopurile de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care se realizează pentru a direcționa marketingul nostru direct.

 

4.7.2 În plus, aveți dreptul în orice moment, din motive care vă afectează situația dvs. personală, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, pe care o întreprindem pe baza intereselor noastre legitime, a se vedea punctul 2.1 și 2.3.

 

4.8 Dreptul de a retrage consimțământul

 

4.8.1 Aveți dreptul în orice moment să vă retrageți consimțământul care a fost dat anterior la orice prelucrare a datelor cu caracter personal. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne contactați la contact@serecodlea.ro.

 

4.9 Dreptul de a depune o plângere

 

4.9.1 Aveți dreptul în orice moment să depuneți o plângere la Pagina principală de informare (dataprotection.ro) cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi. Reclamațiile pot fi trimise prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau prin telefon la numărul +40.318.059.211


5. Ștergerea datelor cu caracter personal
5.1 Informațiile colectate despre utilizarea de către dvs. a site-ului web în conformitate cu punctul 2.1 vor fi șterse în cel mult 1 an de la ultima utilizare a site-ului web.

 

5.2 Informațiile colectate în legătură cu înregistrarea dvs. la newsletter-ul nostru sunt șterse dacă vă retrageți consimțământul pentru newsletter, cu excepția cazului în care avem un alt motiv pentru prelucrarea datelor dvs.

 

5.3 Datele colectate în legătură cu achizițiile care au fost efectuate pe site-ul web, a se vedea punctul 2.2, sau prin intermediul unui comerciant cu amănuntul vor fi salvate timp de până la 12 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care ați efectuat respectiva achiziție, pentru a proteja garanția produsului. Datele pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp dacă avem o nevoie legitimă pentru o perioadă mai lungă de stocare, de exemplu, dacă este vorba de un drept necesar care poate fi demonstrat, demonstrat ca fiind aplicabil sau apărat, sau dacă stocarea este necesară în scopuri legale. De asemenea, informațiile dvs. pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp dacă vă dați consimțământul explicit și separat pentru acest lucru. Înregistrările contabile sunt stocate timp de 6 ani, până la sfârșitul exercițiului financiar, pentru a îndeplini cerințele de evidență contabilă.

6. Dacă doriți să aplicați pentru un loc de muncă la SC SIS suport industrial și servicii srl


6.1 Atunci când aplicați pentru un loc de muncă la SC SIS suport industrial si servicii srl, informațiile pe care le furnizați în legătură cu cererea dumneavoastră vor fi prelucrate. Acestea vor conține, de obicei, informații precum numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, informații despre pregătirea dumneavoastră educațională și despre locul de muncă actual și anterior.

 

6.2. SC SIS suport industrial si servicii srl. va utiliza aceste informații pentru a evalua dacă dorim să vă oferim un post și pentru a comunica cu dvs. cu privire la procesul de recrutare.

 

6.3 În cazul în care sunteți angajat de SC SIS suport industrial si servicii srl, informațiile dvs. vor fi stocate în conformitate cu Politica noastră privind datele cu caracter personal pentru angajați, care este distribuită/trimisă în legătură cu candidatura/recrutarea.

 

6.4 Datele candidaților care nu au fost selectați sunt șterse după 6 luni de la data limită de depunere a candidaturilor.

 

6.5 În ceea ce privește drepturile dumneavoastră și protecția pe care o acordăm datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați punctele 4 și 7 din această politică.


7. Securitate


7.1 Am instituit măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal, fie în mod accidental sau ilegal, nu sunt distruse, pierdute, modificate sau deteriorate, precum și pentru a ne asigura că acestea sunt păstrate confidențiale și nu sunt utilizate în mod abuziv.

 

7.2 Numai angajații care au nevoie de acces la datele dvs. personale pentru a-și desfășura activitatea vor avea acces la acestea.


8. Detalii de contact


8.1 SC SIS suport industrial și servicii srl este operatorul de date pentru datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul site-urilor web.

 

8.2 În cazul în care aveți întrebări sau observații pentru această politică privind datele cu caracter personal sau doriți să vă exercitați unul sau mai multe dintre drepturile descrise la punctul 4, vă rugăm să contactați

 

 

SC SIS Suport Industrial și Servicii SRL

Str. Scheilor 26

505100 Codlea, Brașov.

 

Tel: +40 722 523 058

Mail: contact@serecodlea.ro

 

9. Modificări ale politicii privind datele cu caracter personal
9.1. În cazul în care aducem modificări politicii privind datele cu caracter personal, veți fi informat cu privire la acest lucru la următoarea vizită pe site.


10. Versiuni
10.1 Acesta este proiectul 1 al SC SIS suport industrial si servicii srl, Politica privind datele cu caracter personal din data de 28-02-2024.

bottom of page